Proiecte de investiții

Analiza resurselor și a problemelor cu care se confruntă, a necesităților și priorităților de dezvoltare, a măsurilor de intervenție în baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local Şotrile, face necesară identificarea unor obiective strategice menite să constituie cadrul necesar unei evoluții economico-sociale adecvate pentru perioada 2008-2013.
În acest scop Consiliul Local al comunei Şotrile își propune următoarele:

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU

 

Nr.
crt.

 

Denumire proiect

 

Finanțare

 

Stadiu

 

Cheltuieli efectuate

Valoarea lucrării

(sume estimate)

lei, fără TVA)

1.  Realizarea rețelei de alimentare cu apă, a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor reziduale Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect   5 400 000 
2.  Reabilitarea rețelei de drumuri
comunale cu o lungime totală de 5 Km
Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect    2 800 000 
3.  Lucrări de cadastru imobiliar
intravilan și extravilan
Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect    50 000 
4.  Lucrări reambulare şi reactualizare PUG   Suvenţii buget de stat  În execuţie  89 000  100 000 
5.  Lucrări de reabilitare a rețelei de
iluminat public in com Şotrile
Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect   50 000 
6.  Realizare de alei pietonale în
comuna Șotrile, pe o lungime de 5 km
Buget local   Idee de proiect   3 000 000 
7.  Modernizare drum local sat Vistieru   Buget local  SF+PT    800 000 
8.  Realizarea reţelei de alimentare cu apă, în comuna Şotrile Fonduri alocate conform HG 577/1997/ HG 1256/2005 SF+PT    5 400 000 
9. Modernizare drum local sat Şotrile "Cucuiatu" Buget local   SF+PT    380 000 
10. Modernizare drum local sat Şotrile "Vale"  Buget local   SF+PT    200 000 
11. Modernizare drum local sat Plaiu Câmpinei "Cătun Romi" Buget local   SF+PT    60 000 
12. Modernizare drum local sat Seciuri DC 142  Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect   900 000 
13. Lucrări amenajare podeţ peste pârăul Valea Şerbuloaiei "Punct Brebeanu" sat Vistieru Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect   100 000 
14. Lucrări amenajare podeţ peste Valea Rea punct "Corneanu" sat Seciuri Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect    100 000 
15. Lucrări de regularizare a albiei şi apărări de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor între Jan Albu şi Corneanu Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect    100 000 
16. Construcție pod peste pârâul Valea Rea  în zona Jan Albu şi Corneanu cu reabilitarea tronsonului de drum comunal aferent podului
Buget local   Idee de proiect   100 000 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Nr.
crt.

 

Denumire proiect 

 

Finanțare 

 

Stadiu 

Valoarea
lucrării (sume estimate) Euro, fără TVA
1.  Reabilitări școli: Școala sat Plaiu Câmpinei, Școala sat Lunca-Mare, Școala sat Şotrile
Program PHARE   PT+SF 450 000
2.  Construcție bază sportivă în comuna Șotrile cuprinzând terenuri de fotbal, tenis, handbal, baschet, pistă de atletism, tribună cu vestiare, grup social Buget local şi fonduri structurale Idee de proiect 100 000
3.  Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei Şotrile Buget local Idee de proiect 50 000
4.  Dotări cu mobilier nou la Școala și Grădinițele de pe raza comunei Şotrile  Buget local  Idee de proiect 30 000

 

CULTURĂ

 

Nr.
crt.

 

Denumire proiect 

 

Finanțare 

 

Stadiu 

Valoarea
lucrării (sume estimate) Euro, fara TVA)
1.  Reabilitare și modernizare cămine culturale: Vistieru, Plaiu Câmpinei şi Lunca-Mare  Buget local Idee de proiect 100 000
2.  Dotări cu mobilier nou la Căminele Culturale Vistieru , Plaiu Câmpinei şi Lunca-Mare Buget local Idee de proiect 50 000

 

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ

 

Nr.
crt.

 

Denumire proiect  

 

Finanțare

 

Stadiu

Valoarea
lucrării (sume estimate) Euro, fara TVA)
1.  Construirea unui complex social care să cazeze copii aflați în dificultate și dotarea acestuia cu mobilier
Fonduri externe Idee de proiect 1 000

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

 

Nr.
crt.

 

Denumire proiect  

 

Finanțare 

 

Stadiu 

Valoarea
lucrării (sume estimate) Euro, fara TVA) 
1.  Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență (buldo-excavator şi altele)
Buget local   Idee de proiect 400 000
2.  Dotări administrație locală (calculatoare, copiatoare xerox, etc.)
Buget local   Idee de proiect 50 000
3.  Lucrări de reabilitare și mansardare a sediului primăriei/extinderea cu spaţii pentru servicii pentru servicii deconcentrate Buget local
Subvenţii buget stat
Idee de proiect  

Înapoi


Carte de oaspeți