Infrastructura

Alimentarea cu apa potabilă. În comună nu există un sistem de alimentare cu apă, locuitorii asigurând necesarul de apă din fântâni proprii.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 Consiliul local al comunei Şotrile a realizat un proiect în vederea alimentării cu apă potabilă a satelor Plaiu Câmpinii şi Lunca-Mare în cadrul Programului de alimentare cu apă la sate

 
Canalizarea menajeră și pluvială. Nu există un sistem de canalizare, apa pluvială fiind evacuată prin șanțuri care necesită decolmatare.

 

Încălzirea locuințelor se face prin sobe şi cu centrale termice cu combustibil solid.

 

Drumuri. În prezent comuna dispune de două artere de circulație principale:

  • Drumul Județean DJ 207 Șotrile - Câmpina 
  • Drumul Județean DJ 102 I Baraj Paltinu - Câmpina

Ambele căi de comunicație sunt asfaltate. Celelalte drumuri comunale DC 142 (este parţial asfaltat, circa 800 m) şi DC 2 C sunt pietruite.
Existența acestei infrastructuri permite dezvoltarea comunei, punând-o în legătură rapidă și ieftină cu celelalte comune și în special cu municipiul Câmpina.

Consiliul local al comunei Şotrile a aprobat întocmirea unor documentaţii în vederea modernizării unor drumuri locale, a realizat un proiect in vederea asfaltării drumului comunal DC 142 cu fonduri din bugetul local.


Telefonie - comuna este acoperită în totalitate de rețeaua de telefonie fixă a Romtelecom. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele companiei: Cosmote.


Televiziunea prin cablu acoperă parţial teritoriul comunei.

 

Energie electrică - alimentarea cu energie electrică este asigurată din rețeaua națională, acoperind teritoriul satelor componente comunei.

 

Iluminatul public este asigurat printr-o retța care acoperă aproape toată comuna, în curs de reabilitare și modernizare.

 

Construcții, terenuri 

Fondul de locuințe este în general îmbătrânit realizat în proporţie de 50% din paiantă cu suprafeţe locuibile mici şi lipsite de spaţii sanitare ; bun in satcomunei Şotrile .
Pe raza comunei exista două biserici în satele Şotrile -biserica cu hramul "Sf.Nicolae", Lunca Mare - biserica cu hramul "Sf.Pantelimon" marea majoritate a locuitorilor fiind de religie ortodox[. În prezent , la satul Seciuri se află în construcţie un Mic Lăcaş de Cult.
Bisericile menționate necesită investiții, refacerea picturii şi reabilitare a acestora.

 

În comună este o Şcoala cu clasele I-VIII în satul Şotrile, câte o şcoală cu clasele I-IV în satele Seciuri, Lunca-Mare, Plaiu Câmpinei, Plaiu Cornului şi Vistieru și 5 grădinițe. În anul 2004 au fost construite două școli în satele Seciuri şi Vistieru cu fonduri de la Banca Mondială, a fost reabilitată Școala cu clasele I-IV din satul Şotrile precum şi Şcoala cu clasele I-IV din satul Plaiu Plaiu Câmpinei.

 

Primăria funcționează într-o clădire care necesită reparații la acoperiș și modernizări. Baza materială este bună, toti funcționarii beneficiază de calculatoare, birouri moderne cu mobilier nou, primăria fiind conectată și la rețea de internet. De asemeni are realizat un site de prezentare.

 

În comună există trei cămine culturale în satele Vistieru, Lunca-Mare şi Plaiu Câmpinei, fapt care favorizează desfășurarea unor activități cultural-artistice.

 

Concluzii:

  • crearea unui sistem de alimentare cu apă și canalizarea este necesară atât pentru a ne alinia la cerințele UE cât și datorită faptului că apa din fântânile din care se aprovizionează populația, în majoritate alimentate din prima pânză de apă freatică, mai ales în vechile vetre ale satelor, este nepotabilă, prezentând concentrații de nitriți și nitrați 
  • sunt probleme cu privire la evacuarea apei pluviale, șanturile existente trebuind totuși să fie decolmatate și întreținute 
  • drumurile necesită a fi în continuare întreținute în bună stare
Înapoi


Carte de oaspeți