Economia

În prezent, pe raza comunei sunt înregistrate 17 de firme în marea lor majoritate mici unități comerciale de alimentație publică.

Terenul agricol este lucrat în cea mai mare parte de către cetățeni.

Creșterea animalelor se desfășoară în cadrul gospodăriilor populașiei.

 

Concluzii:
În agricultură, deși dispunem de teren agricol în ultimii ani s-a înregistrat un declin continuu amplificat de urmptorii factori :

  • îmbătrânirea populației 
  • generațiile tinere nu sunt atrase de munca în agricultură 
  • posibilități financiare reduse ale proprietarilor de terenuri agricole. 

 

Forța de muncă 
Dupa 1990 structura forței de muncă a avut o evoluție constant negativă în sensul creșterii numărului persoanelor fără ocupație ca urmare a desființării unor intreprinderi din municipiul Câmpina la care un număr de locuitori erau angajați și făceau zilnic naveta. 

Între timp un mare număr de locuitori au ajuns la vârsta de pensionare.
Tinerii din comună nu au posibilități de angajare, aceștia îngroșând numărul persoanelor și familiilor beneficiare de venit minim garantat, sau obțin venituri din muncă ocazională. În aceste condiții o parte din tineri pleacă la munca în străinătate.

Înapoi


Carte de oaspeți