Cultură și învățământ

Învătământ

În comună își desfășoară activitatea următoarele instituții de învățământ preuniversitar finanțate de la bugetul local și din sume repartizate de Consiliul județean Prahova:

  • în satul Şotrile: Şcoala cu clasele I - VIII și Grădinița de copii 
  • în satul Vistieru: Şcoala cu clasele I- IV și Grădinița de copii 
  • în satul Plaiu Cornului: Şcoala cu clasele I-IV
  • în satul Plaiu Câmpinei: Şcoala cu clasele I- IV și Grădinița de copii
  • în satul Seciuri: Şcoala cu clasele I- IV și Grădinița de copii
  • în satul Lunca-Mare: Şcoala cu clasele I- IV și Grădinița de copii.

 

Ca urmare a ponderii mari a suplinitorilor în rândul cadrelor didactice nivelul calității învățământului pe raza comunei a fost mult scăzut, elevii care au ajuns la un liceu au fost puțini și au întâmpinat dificultăți.
Pornind de la această realitate am identificat măsurile care se impun, fiind necesară și o continuă monitorizare printr-un parteneriat între conducerea școlii, autoritățile publice locale și părinți.
Baza materială a școlilor și grădinițelor a fost mult îmbunătățită și urmează a fi îmbunătățită în continuare.


Cultură
Prin reabilitarea și modernizarea căminelor culturale se intenționează revigorarea activității culturale.
Se intenționează și mărirea fondului de carte a bibliotecii comunale și bibliotecilor școlare.
Este necesară revigorarea și conservarea tradițiilor folclorice locale prin implicarea tuturor factorilor locali care pot contribui în acest domeniu.

 

Sport și agrement
Activitatea de educație fizică din școli se desfășoară în cadrul sălii de sport amenajate în cadrul Sălii de sport de la școala Şotrile iar la celelalte şcoli activitatea de educație fizică se desfășoară în aer liber.
De asemeni, ne-am propus modernizarea bazei sportive din satul Şotrile.

Înapoi


Carte de oaspeți