Analiza SWOT

Puncte tari

 • Drumul Judeţean DJ 207 Şotrile-Câmpina 
 • Drumul Judeţean DJ 102I Baraj paltinu- Câmpina 
 • Drumurile comunale DC 142, DC 2 C
 • Distanţa mică faţă de municipiul Câmpina - 18 Km 
 • Distanţa mică faţă de oraşul Comarnic -30 Km 
 • Distanţa faţă de municipiul Ploieşti 57 Km 
 • Apropierea faţă de DN 1
 • Alimentare cu energie electrică 100%
 • Serviciul de telefonie fixă - 100%
 • Cablu TV - 40 %
 • Voința politică, profesionismul și capacitatea organizatorică a conducerii şi personalului Primăriei Şotrile 
 • Evenimente: Festivalul cătinei și fructelor de pădure - luna septembrie

 

Puncte slabe

 • Necorelarea între educaţie şi cererea de pe piaţa muncii 
 • Gradul redus de absorbţie a persoanelor calificate de către piaţa muncii
 • Sistem ineficient a calificării şi recalificării forţei de muncă 
 • Infrastructura de transport insuficient dezvoltată
 • Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (canalizare, epurare, gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii);
 • Activități în fază incipientă de atragere a investiţiilor străine directe;
 • Infrastructura de afaceri în stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultură);
 • Insuficienţa şi standardul scăzut al infrastructurii turistice şi de agrement, 
 • Probleme serioase cu sărăcia din mediul rural, servicii sociale precare;
 • Probleme de mediu, în mod special privind managementul deșeurilor; 
 • Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate;
 • Decalaj informaţional față de mediul urban;
 • Dezvoltarea slabă a sectorului industrial;

 

Oportunităţi

 • Atragerea de noi investiţii 
 • Creşterea calităţii serviciilor
 • Scutiri de taxe şi impozite
 • Concesionări şi vânzări de terenuri 
 • Colectarea cătinei 
 • Coletarea şi procesarea laptelui 
 • Înfiinţarea unor puncte de prelucrare a fructelor 
 • Investiţii în deschiderea unei fabrici de colectare şi prelucrare a laptelui 
 • Acces la fonduri externe specializate 
 • Potenţial pentru agroturism
 • Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • UE alocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane;
 • Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor;
 • Creșterea performanței instituționale a administrației publice prin implementarea coerentă și generalizată de sisteme informatice integrate, în contextul realizării la nivel de județ unei rețele intranet;
 • Integrarea în programele de răspândire a instrumentelor IT, în eventualitatea organizării unor cursuri de instruire și perfecționare conform modelului „Licenței Europene de Operare pe Calculator" (ECDL);
 • Inițierea unor contacte directe cu instituții și organizații regionale și internaționale sau alți parteneri interni și externi;
 • Evitarea creșterii numărului de șomeri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forței de muncă, creșterea mobilității, flexibilității și adaptabilității forței de muncă, garantarea șanselor egale, dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajatorilor ți al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

 

Ameninţări -Riscuri

 • Scăderea în continuare a locurilor de muncă 
 • Creşterea în continuare a ratei şomajului 
 • Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale;
 • Creşterea ratei şomajului în urma privatizării întreprinderilor mari şi a restructurării industriale;
 • Migraţia masivă a tineretului catre zonele urbane sau chiar în afara țării datorită lipsei locurilor de muncă;
Înapoi


Carte de oaspeți