HCL 57 / 2020-12

rivind stabilirea cunatumului indemnizatiei lunare de care beneficiaza conslierii locali din cadrul C.L. al comunei Sotrile, pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate

Înapoi


Carte de oaspeți