Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2020 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local in Consiliul de administratiei al Scolii Gimnaziale comuna Sotrile, pentru anul scolar 2020-2021 2020-12-22
58 / 2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Sotrile in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementului deseurilor-Prahova" 2020-12-22
57 / 2020 privind stabilirea cunatumului indemnizatiei lunare de care beneficiaza conslierii locali din cadrul C.L. al comunei Sotrile, pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate 2020-12-22
56 / 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Cosiliului local al comunei Sotrile, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 2020-12-22
55 / 2020 privind aprobarea scutirii unor impozite/taxe pe teren si constructii proprietatea unor cetateni din localitate 2020-12-22
54 / 2020 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a U.A.T. Comuna Sotrile, pentru anul 2021 2020-12-22
53 / 2020 privind alocarea de sume din bugetul local Parohiilor din comuna Sotrile, in anul 2020 2020-12-22
52 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020-12-22
51 / 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Sotrile pentru mandatul 2020-2024 2020-11-16
50 / 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Sotrile, pentru mandatul 2020-2024 2020-11-16
49 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local 2020-11-16
48 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-11-16
47 / 2020 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie Reabilitare si modernizare Scoala Generala,comuna Sotrile 2020-10-26
46 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare Scoala Generala,comuna Sotrile 2020-10-26
45 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020-09-24

Înapoi
Carte de oaspeți