Formulare prestatii sociale ( venit minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutor pentru incalzirea locuintei)

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia pe perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială a cheltuielilor făcute pentru încălzirea locuinţei.

Aceste drepturi se vor stabili începând cu data de 1 noiembrie şi se vor acorda pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, dar şi pe o serie de acte doveditoare.

În continuare vă vom prezenta succint, câteva aspecte esenţiale legate de obţinerea acestor ajutoare.


CE AJUTOARE SE ACORDĂ (ŞI PENTRU CÂT TIMP) ŞI PÂNĂ CÂND POT FI CERUTE?


Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru energie termică în sistem centralizat; gaze naturale; lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; energie electrică. Dreptul la unul dintre acestea este stabilit prin dispoziţie a primarului.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei sunt acordate pe tot parcursul sezonului rece (1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015), însă numai dacă solicitantul îndeplineşte toate condiţiile de acordare.

Cererea şi documentele doveditoare trebuie depuse până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

Atenţie! Ajutorul se acordă şi începând cu luna decembrie, ianuarie, februarie sau martie dacă o persoană/familie îndeplineşte condiţiile de acordare şi depune cererea (+ documentele doveditoare) până la data de 20 a lunii respective.

Notă: Reţineţi, aşadar, că data de 20 noiembrie NU este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor în acest sezon rece, ci este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor începând cu luna noiembrie. Dacă o persoană/familie este eligibilă şi cere ajutorul în luna ianuarie (până pe 20 ian.), de exemplu, îl va primi începând cu acea lună.


SOLICITAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI


Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei, trebuie completat formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

Notă: Formularul unic este folosit şi pentru a solicita ajutorul social şi alocaţia pentru susţinerea familiei.

Formularul trebuie completat în nume propriu (de către persoana îndreptăţită), în calitate de reprezentant al familiei sau în numele persoanei îndreptăţite (această situaţie necesită un mandat sau orice alt document care atestă această calitate).

Împreună cu formularul trebuie depuse şi actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete lunare ale acestora, precum şi actele privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanţi.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei :
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social/ajutorului pentru incalzirea locuintei

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păduri
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Formularele trebuie depuse la primării.

 

Fișiere atașate

Înapoi