Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 privind validarea unei dispozitii a primarului 2017-10-25
47 / 2017 privind repartizarea unor sume banesti unitatilor de cult religios 2017-07-20
46 / 2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016 2017-07-20
45 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza 2017-07-20
43 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-07-20
44 / 2017 privind indreptarea unei erori materiale 2017-07-20
23 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Gradinita sat Plaiu Cimpinei" 2017-03-08
22 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare scoala Generala comuna Sotrile" 2017-03-08
21 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Modernizare drumuri locale comuna Sotrile" 2017-03-08
20 / 2017 privind cofinantarea obiectivului "Modernizare drumuri locale comuna Sotrile" 2017-03-08
19 / 2017 privind cofinantarea obiectivului "Reabilitare si modernizare Scoala Generala, comuna Sotrile" 2017-03-08
18 / 2017 privind cofinantarea obiectivului "Reabilitare si Modernizare Gradinita sat Plaiu-Cimpinei" 2017-03-08
17 / 2017 privind cofinantarea obiectivului de investitii "Extindere retea apa potabila" 2017-03-01
16 / 2017 privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala 2017-03-01
15 / 2017 privind aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului local 2017-03-01

Înapoi