Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-11-29
59 / 2018 privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Sotrile in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 2018-11-29
58 / 2018 privind aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 2018-11-29
57 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 2018-11-29
50 / 2018 privind aprobarea Anexei 1 la HCL 25/20.06.2014 - contract de delegare gestiune UTILITATI APA SERV 2018-11-13
55 / 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati obiectiv "Alimentarea cu apa in satele Sotrile si Vistieru" 2018-11-13
54 / 2018 privind cofinantarea obiectivului de investitii "Modernizarea drumuri locale in comuna Sotrile" 2018-11-13
53 / 2018 privind aprobarea indicatorilor obiectivului de investitii :Modernizare drumuri locale in comuna Sotrile" 2018-11-13
52 / 2018 privind asocierea comunei Sotrile cu judetul Prahova - "Proiectare drumuri locale in comuna Sotrile" 2018-11-13
51 / 2018 privind aprobarea planului de masuri in sezonul iarna 2018-2019 2018-10-29
49 / 2018 privind acordarea unui mandat special Asociatiei "Magura" 2018-10-29
48 / 2018 privind cofinantarea obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa satele Sotrile si Vistieru" 2018-10-29
45 / 2018 privind asocierea comunei Sotrile cu judetul Prahova-DC142 2018-10-29
53 / 2017 privind validarea unei dispozitii a primarului 2017-10-25
47 / 2017 privind repartizarea unor sume banesti unitatilor de cult religios 2017-07-20

Înapoi