Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2014 Privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sotrile 2014-08-11
30 / 2014 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui GRANCEA CONSTANTIN, urmatorul supleant de pe lista PDL 2014-08-11
12 / 2014 Privind stabilirea taxelor special de pasunat pe anul 2014 2014-03-26
11 / 2014 Privind actualizarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor pentru comuna Sotrile 2014-03-26
9 / 2014 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care va fi realizat in anul 2014 de catre beneficiarii de venit minim garantat 2014-03-26
8 / 2014 Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local 2014-03-26
7 / 2014 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 2014-03-26
6 / 2014 Privin validarea mandatului unui consilier local 2014-03-26
5 / 2014 Privind incetarea de drept prin demisie a unui mandat de consilier local 2014-03-26
4 / 2014 Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru executia obiectivului " Extindere retea de alimentare cu apa potabila satele Sotrile si Vistieru, comuna Sotrile, judetul Prahova" 2014-01-30
3 / 2014 Privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnaziala comuna Sotrile, pe anul 2014 2014-01-30
2 / 2014 Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2014-2015 la nivelul comunei Sotrile, judetul Prahova 2014-01-30
1 / 2014 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017 2014-01-30
45 / 2011 Privind modificarea HCL 43 din 26 septembrie 2011 2011-10-22
44 / 2011 Privind aprobarea preluării costurilor de întreținere a obiectivului de reabilitare a infrastructurii în sat Plaiu Câmpinei, cartier Romi 2011-09-26

Înapoi