Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2011 Privind asocierea comunei în vederea modernizării drumurilor locale 2011-09-26
37 / 2011 Privind aprobarea Documentului de Poziție referitor la modul de implementare a proiectului privind deșeurile 2011-08-24
36 / 2011 Privind numirea directorului Școlii cu clasele I-VIII Șotrile ca ordonator terțiar de credite 2011-08-24
35 / 2011 Privind aprobarea înființării Centrului bugetar la nivelul Școlii cu clasele I-VIII Șotrile 2011-08-24
33 / 2011 Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 2011-06-30
32 / 2011 Privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte CL în vederea derulării proiectului "Cluburile de sprijin educațional" 2011-06-30
31 / 2011 Privind aprobarea rectificării bugetului local 2011-06-30
30 / 2011 Privind modernizarea drumurilor locale din comună 2011-05-26
29 / 2011 Privind aprobarea vânzării prin licitație a terenului din satul Vistieru, punct "Valea Boncului" 2011-05-26
28 / 2011 Privind aprobarea vânzării directe a terenului ocupat de spțaiul comercial din satul Vistieru 2011-05-26
27 / 2011 Privind aprobarea plății unei sume din bugetul local unor locuitori din comună 2011-05-26
26 / 2011 Privind aprobarea scutirii/reducerii unor impozite pe terenuri și construcții 2011-05-26
16 / 2011 Privind aprobarea Organigramei, statului de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 2011-04-18
14 / 2011 Privind modificarea HCL 12 din 17 februarie 2011 2011-04-18
10 / 2011 Privind modalitatea de acordare a ajutoarelor de urgență 2011-02-17

Înapoi