Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-11-06
50 / 2019 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea consiliului local nr.43 din 26.09.2019 privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii-beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Sotrile, care nu au incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al comunei Sotrile 2019-11-06
49 / 2019 privind probarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Comunei Sotrile 2019-11-06
48 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Sotrile, revizuit, conform Codului administrativ 2019-11-06
47 / 2019 privind validarea dispozitiei primarului nr.262 din 30.09.2019 privind aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 202 si estimari pentru anii 2021-2023 2019-11-06
43 / 2019 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU CETATENII CARE NU AU INCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE 2019-09-26
44 / 2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL - MANAGEMENTUL DESEURILOR 2019-09-26
42 / 2019 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL IN COMISIA DE EVALUARE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 2019-09-26
41 / 2019 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL IN COMISIA PENTRU COMBATEREA VIOLENTEI LA NIVELUL SCOLII GIMNAZIALE, COMUNA SOTRILE 2019-09-26
40 / 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE, COMUNA SOTRILE 2019-09-26
39 / 2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI PE ANUL 2019 2019-09-26
39 / 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2019-09-26
37 / 2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU INTABULAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 55,9859 HA, PCT "IZLAZ COMUNAL SAT SOTRILE" 2019-07-25
36 / 2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 0,50 HA , PCT "PIETRIS" 2019-07-25
35 / 2019 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIESCTULUI "CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE" 2019-07-25

Înapoi