Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
63 / 2018 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 2018-12-18
69 / 2018 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SOTRILE, JUDETUL PRAHOVA 2018-12-18
68 / 2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOTRILE INCEPAND CU ANUL 2019 2018-12-18
67 / 2018 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII UNOR IMPOZITE PE TEREN SI CONSTRUCTII PROPRIETATEA UNEOR CETATENI DIN LOCALITATE 2018-12-18
66 / 2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 2018-12-18
65 / 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019 2018-12-18
64 / 2018 PRIVIND STABILIREA DE MASURI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU PERIOADA 2015-2019 2018-12-18
62 / 2018 pentru modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 25/2014 privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune 2018-11-29
61 / 2018 privind achizitionarea serviciilor de consultanta juridica pentru anul 2019 2018-11-29
60 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-11-29
59 / 2018 privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Sotrile in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 2018-11-29
58 / 2018 privind aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 2018-11-29
57 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 2018-11-29
50 / 2018 privind aprobarea Anexei 1 la HCL 25/20.06.2014 - contract de delegare gestiune UTILITATI APA SERV 2018-11-13
55 / 2018 privind aprobarea indicatorilor actualizati obiectiv "Alimentarea cu apa in satele Sotrile si Vistieru" 2018-11-13

Înapoi