Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU INTABULAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 55,9859 HA, PCT "IZLAZ COMUNAL SAT SOTRILE" 2019-07-25
36 / 2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 0,50 HA , PCT "PIETRIS" 2019-07-25
35 / 2019 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIESCTULUI "CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE" 2019-07-25
34 / 2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2019 2019-07-25
33 / 2019 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI SOTRILE CU JUDETUL PRAHOVA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI "EXTINDERE APA POTABILA, SAT SOTRILE SI SAT VISTIERU, COMUNA SOTRILE" 2019-07-25
28 / 2019 HCL 28/20.06.2019 PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTARII SUMELOR PENTRU BURSE DE AJUTOR SOCIAL SCOLAR; HCL 29/20.06.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI NUMARULUI DE PERSONAL PRIMARIA SOTRILE; HCL 30/20.06.2019-PRIVIND ORGANIZAREA PASUNATULUI PENTRU ANUL 2019; HCL 31/20.06.2019- PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA IN CAZ DE URGENTA; HCL 32/20.06.2019- PRIVIND STABILIREA NUMARULULI DE ASISTENTI PERSONALI PENTRU ANUL 2019 2019-06-20
27 / 2019 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2019 LA PATRIMONIUL " ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA" 2019-04-18
26 / 2019 PRIVIND REPARTIZAREA DE SUME BANESTI UNITATILOR DE CULT RELIGIOS DIN COMUNA SOTRILE IN ANUL 2019 2019-04-18
25 / 2019 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI A CUANTUMULUI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL ACORDATE ELEVILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE LA SCOALA GIMNAZIALA SOTRILE PENTRU ANUL 2019 2019-04-18
24 / 2019 PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC CARE SOLICITA CHELTUIELI PENTRU DEPLASAREA DIN LOCALITATEA DE RESEDINTA LA LOCUL DE MUNCA SI DE LA LOCUL DE MUNCA LA LOCALITATE DE RESEDINTA PENTRU ANUL 2019 2019-04-18
23 / 2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL 2019-2020 LA NIVELUL COMUNEI SOTRILE 2019-04-18
22 / 2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 2019-04-18
21 / 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII ART. 10 AL ANEXEI LA HCL NR. 36/21.06.2018 PRIVIND INFIINTAREA CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC, DE INTERES LOCAL, CLUB SPORTIV SOTRILE 2019-04-18
20 / 2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU PRIMA INTABULARE IN CARTEA FUNCIARA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 0,22 HA, PUNCT PODISOARE , SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI LUNCA MARE, COMUNA SOTRILE, JUDETUL PRAHOVA 2019-04-18
19 / 2019 PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DESTINATE PENTRU DESFASURAREA ADUNARILOR PUBLICE SI CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNARILOR PUBLICE IN COMUNA SOTRILE 2019-04-18

Înapoi