Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2020 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie Reabilitare si modernizare Scoala Generala,comuna Sotrile 2020-10-26
46 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare Scoala Generala,comuna Sotrile 2020-10-26
45 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020-09-24
44 / 2020 privind asocierea Comunei Sotrile cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitie "Reparatii drumuri locale- comuna Sotrile" 2020-09-11
43 / 2020 privind aprobarea diferentierii tipului de suport alimentar acordat prescolarilor/elevlor din unitatile de invatamant din localitate 2020-09-11
42 / 2020 privind insusirea documentatiel cadastrale de actualizare date - modificarea limitei de proprietate si suprafetei imobilului (teren) aflat in domeniul privat al comunei Sotrile - CF nr.21425, nr.cad.21425- sat Lunca Mare -punct "Pe Lunca" 2020-09-11
41 / 2020 privind alocarea de sume Parohiei "Sfantul Nicolae" din comuna Sotrile, in anul 2020 2020-09-11
40 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020-09-11
39 / 2020 privind avizarea "Regulamentului de organizare si funtionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova -revizuit 2019" 2020-09-11
38 / 2020 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului privat al comunei Sotrile , Tarlaua 107, parcela numar cadastral 21425 2020-07-09
37 / 2020 privind rectificarea bugetlui de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020-07-09
36 / 2020 privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a terenului apartinand domeniului privat al comunei Sotrile, in suprafata de 360 mp, aferent constructiei proprietate personala, inscris in C.F. nr.20552, din domeniul privat al comunei Sotrile 2020-07-09
35 / 2020 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Comunein Sotrile pentru anul 2020 2020-07-09
34 / 2020 privind aprobarea numarului posturilor asistentilor ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020, incadrati cu contract individual de munca 2020-07-09
33 / 2020 privind aprobarea Procedurii-cadru priind vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri)aflate in domeniul privat al Comunei Sotrile 2020-07-09

Înapoi