Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALZIA SI ACOPERIRE A RSICURILOR PENTRU COMUNA SOTRILE 2019-02-06
6 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INVENTARIEREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI SOTRILE, JUDETUL PRAHOVA 2019-02-06
5 / 2019 APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITATII ROME, PENTRU COMUNITATILE DE ROMI DIN COMUNA SOTRILE, PENTRU ANUL 2019, PRECUM SI CONSTITUIREA GRUPULIU DE LUCRU LOCAL 2019-02-06
4 / 2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL , CARE VA FI REALIZAT IN ANUL 2019 DE CATRE BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT 2019-02-06
2 / 2019 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII IN ANUL 2019 A EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AFERENT ANULUI 2018 2019-02-06
1 / 2019 pentru validarea Dispozitiei primarului nr.1/07.01.2019 2019-02-06
63 / 2018 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 2018-12-18
69 / 2018 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SOTRILE, JUDETUL PRAHOVA 2018-12-18
68 / 2018 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SOTRILE INCEPAND CU ANUL 2019 2018-12-18
67 / 2018 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII UNOR IMPOZITE PE TEREN SI CONSTRUCTII PROPRIETATEA UNEOR CETATENI DIN LOCALITATE 2018-12-18
66 / 2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019 2018-12-18
65 / 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2019 2018-12-18
64 / 2018 PRIVIND STABILIREA DE MASURI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU PERIOADA 2015-2019 2018-12-18
62 / 2018 pentru modificarea si completarea Anexei 1 la HCL 25/2014 privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune 2018-11-29
61 / 2018 privind achizitionarea serviciilor de consultanta juridica pentru anul 2019 2018-11-29

Înapoi